466

StockNumb Short Description Strength Volume
466-002B Tomato 1:20 w/v 2 mL
466-010B Tomato 1:20 w/v 10 mL